Portal Zawory Antyskażeniowe

Niniejszy portal poświęcony jest tematyce zaworów antyskażeniowych oraz ochronie wody w instalacjach i sieciach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.

Jest to pierwszy i jedyny jak do tej pory tego typu portal w Polce, gdzie w jednym miejscu zebrane zostały wszelkie informacje dotyczące tej specyficznej grupy urządzeń. Znajdą tu Państwo zarówno obecne wymogi prawne, porady i narzędzia projektowe, jak i uwagi dot. instalacji i eksploatacji zaworów antyskażeniowych

aplikacja doboru zabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

ROZPOCZNIJ DOBÓR

Artykuły

 • Przepływ zwrotny jako źródło zanieczyszczenia

  Istnieje szereg przyczyn mogących potencjalnie spowodować zanieczyszczenie wody pitnej w instalacji. Najważniejsze z nich to…

  czytaj więcej
 • Zawory antyskażeniowe w Polsce – jak to się zaczęło?

  Historia zaworów antyskażeniowych w Polsce liczy już kilkanaście lat. Wymogi, dotyczące ochrony
  systemu wody pitnej przed skażeniem przez przepływ zwrotny, są stale rozszerzane i doprecyzowywane.

  czytaj więcej
 • Zawory antyskażeniowe w praktyce

  Narzucany przez prawo obowiązek stosowania zaworów antyskażeniowych jest dziś powszechnie znany i zwykle przestrzegany. Każdy profesjonalny instalator stosuje zawory antyskażeniowe, jako urządzenia zabezpieczające instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.

  czytaj więcej

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych,
niezbędnym do utrzymania życia na naszej planecie. Szczególnej trosce podlega woda pitna w instalacji. Niezależnie
od sposobu i miejsca jej użytkowania, wymaga ona
zabezpieczenia przed skażeniem w wyniku przepływu
zwrotnego. Obowiązek taki wynika zarówno z dbałości o
środowisko i zdrowie człowieka, jak i z nałożonych na nas
przepisów prawnych

Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia dot.
tematyki zaworów antyskażeniowych

Sprawdź terminy