Przepływ zwrotny jako źródło zanieczyszczenia

 •  

  Istnieje szereg przyczyn mogących potencjalnie spowodować zanieczyszczenie wody pitnej w instalacji. Najważniejsze z nich to:

  • powrót do instalacji wody zużytej wcześniej do celów gospodarczo-bytowych bądź przemysłowych,
  • zmieszanie wody pitnej z wodą pochodzącą z obcego ujęcia (nie poddawanego okresowej kontroli fizyko- chemicznej),
  • oddziaływanie czynników zewnętrznych (gazy, związki chemiczne, płyny z instalacji grzewczych, ścieki, etc.), które zostają wprowadzone do instalacji świadomie lub nieświadomie,
  • brak przepływu wody, powodujący nadmierną koncentrację osadów i rozwój bakterii,
  • wpływ materiałów konstrukcyjnych rur i złączy oraz materiałów wykorzystywanych do konserwacji i remontów instalacji.

  Jedną z głównych dróg wtórnego skażenia wody pitnej w instalacji jest przepływ zwrotny w wyniku którego następuje cofnięcie się do instalacji wody zanieczyszczonej lub nawet wprowadzenie innego czynnika o właściwościach toksycznych. Generalnie, przepływ zwrotny może wystąpić w dwóch przypadkach:

  • w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej, spowodowanego pęknięciem rurociągu lub nagłymi wahaniami ciśnienia (wł/wył urządzeń hydroforowych, duży awaryjny rozbiór wody –np. z hydnratnu p.poż., itp.),
  • w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego (ciśnienia wyższego od panującego w instalacji wodociągowej), mającego swe źródło poza instalacją wody pitnej.

   

  W obu przypadkach skutecznym zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem są odpowiednio dobrane zabezpieczenia antyskażeniowe.

  przeoływ_zwrotnyTechniczne podstawy przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczeniu wody pitnej przez przepływ zwrotny zostały podane przez francuskiego badacza Gerarda Montout. Opracował on podział płynów na kategorie w zależności od stopnia ich zagrożenia dla zdrowia człowieka, a następnie podał sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem tych kategorii. Metoda ta, zwana obecnie metodą Montout, została przyjęta jako podstawa wyboru technicznych środków ochrony przed zanieczyszczeniem wody pitnej w instalacjach wodociągowych w ustanowionej normie europejskiej PN-EN 1717.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór