Certyfikaty

  • Certyfikaty

    Istnieją ścisłe uwarunkowania stawiane zaworom antyskażeniowym, jako newralgicznym i wyrafinowanym urządzeniom. Oznacza to, że producenci nie mogą używać określenia „zawory antyskażeniowe” w stosunku do swoich produktów, o ile nie spełniają one szczegółowych wymogów stosownych norm produktowych (a tego typu praktyki niestety miały/mają miejsce). Zgodność z wymaganiami technicznymi i jakościowymi podanymi w w/w normach musi zostać potwierdzona badaniami i odpowiednim certyfikatem, wydawanym przez instytucję do tego uprawnioną (np. BV, DVGW, NF, WRC). Każdy producent zaworów antyskażeniowych obowiązany jest przedstawić taki dokument (certyfikat produktowy) na żądanie.

    Niezależnie wymagane jest dopuszczenie do kontaktu zaworu z wodą pitną, czyli atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).

    Oczywiście, wszystkie zawory antyskażeniowe SOCLA są produkowane w oparciu o normy produktowe. Potwierdzeniem tego są aprobaty stosownych europejskich jednostek certyfikujących.

     certfikaty

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór