Budowa i zasada działania podstawowych typów zaworów antyskażeniowych

 •  

  IZOLATORY PRZEPŁYWÓW ZWROTNYCH RODZINY BA
   

  W strefie pośredniej znajduje się tłokowy zawór upustowy. Nad tłokiem zaworu upustowego panuje ciśnienie równe temu w komorze pośredniej, zaś pod nim – temu przed zaworem (znajduje się tam specjalna komora połączona z wlotem zaworu). Dzięki takiej konstrukcji, zawór upustowy wyczuwa zmiany w różnicy ciśnienia przed i wewnątrz zaworu i reaguje na nie otwierając lub zamykając się.

  Izolator przepływów zwrotnych dzieli instalację na trzy strefy ciśnienia:

  • wlotową – przed zaworem,
  • pośrednią,
  • wylotową – za zaworem.
   

   

  1   3   4 2        5
   
  Kontrola poprawności działania:

  Sprawdzenie poprawności działania izolatorów przepływów zwrotnych rodziny BA wymaga wiedzy produktowej oraz specjalnego urządzenia manometrycznego. Kontrolę zaworów tej rodziny przeprowadza przeszkolony w tym zakresie specjalista wskazany przez producenta urządzenia.

   

  ZAWORY ZWROTNE ANTYSKAŻENIOWE RODZINY EA
  na przykładzie typu EA251

  Zasada działania zaworów antyskażeniowych rodziny EA jest analogiczna do działania grzybkowego zaworu zwrotnego. Przed tą grupą stawiane są jednak niezwykle surowe wymagania dot. zastosowanych materiałów, konstrukcji i niezawodności działania. Oto tylko niektóre z nich to:

  • szczelność: zawór musi być całkowicie szczelny przy ciśnieniu zwrotnym od 3 cm sł. wody do wartości równej ciśnieniu nominalnemu,
  • niezawodność: zawory poddawane są próbie 80 000 cykli 15-sto sekundowych (otwórz/zamknij), przy temperaturze wody 65oC i ciśnieniu 10 bar; dodatkowo zawór pracuje wcześniej godzinę z wodą o temperaturze 90oC.
   
  Kontrola poprawności działania:

  Do kontroli szczelności zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji służy otwór kontrolny A (po stronie dopływu).
  Po zamknięciu zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym i spuszczeniu (przez otwór A) wody z odcinka między zaworem odcinającym a zwrotnym nie powinno być już żadnego dalszego wycieku.
  Otwór spustowy B to dodatkowy otwór służący np. do opróżniania instalacji za zaworem zwrotnym, podłączenia manometru, czy poboru próbek wody z instalacji wewnętrznej. Otwór ten nie jest obligatoryjnie wymagany przez normę produktową, jednak w zaworach SOCLA jest on standardowym udogodnieniem dla użytkowników. 

   

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór