Schematy instalacji zaworów antyskażeniowych

  • Zespół zabezpieczający rodziny EA składa się kolejno z: zaworu odcinającego i zaworu antyskażeniowego EA.

    Zespół zabezpieczający rodziny BA składa się kolejno z: zaworu odcinającego, niezależnego filtra, zaworu antyskażeniowego BA i drugiego zaworu odcinającego. Niezależnie należy zapewnić dopływ do kanalizacji dla płynu odprowadzanego przez zawór upustowy w zaworze BA.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór