Znaczna strata hydrauliczna w zaworach rodziny BA

 • Zawory antyskażeniowe rodziny BA (tj. izolatory przepływów zwrotnych) są urządzeniami bezpieczeństwa zapewniającymi ochronę sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem płynami kategorii I, II, III i IV (wg. PN-EN 1717). Wśród urządzeń z zakresu armatury zawory te stanowią zatem najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody przez przepływ zwrotny (mocniejszym zabezpieczeniem są już tylko niektóre rodzaje przerwy powietrznej).

  Z funkcji tej wynika konstrukcja zaworu BA, ściśle narzucona przez normę przedmiotową jego dotyczącą (PN-EN 12729). Ostre wymagania dotyczące szczelności i niezawodności obydwóch składowych zaworów zwrotnych umieszczonych w korpusie, konkretne spadki ciśnienia w poszczególnych częściach zaworu dają w efekcie średnią stratę hydrauliczną na zaworze rodziny BA w granicach 7-8 m słupa wody. Takie własności hydrauliczne posiadają wszystkie izolatory przepływów zwrotnych, wykonane zgodnie z normą przedmiotową i posiadające odpowiednie certyfikaty.

  Przekrój zaworu antyskażeniowego SOCLA typ BABM

  budowa.BABM

   

   

   

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór