Sprawdzanie poprawności działania zaworów rodziny EA – otwory kontrolne w korpusie.

 • Normy dot. zaworów antyskażeniowych rodziny EA (PN-EN1717 i PN-EN13959) narzucają na producentów tych urządzeń m.in. obowiązek wykonania w korpusie otworu do sprawdzania poprawności działania urządzenia, tj. jednego otworu kontrolnego po stronie napływu zaworu (przed wewnętrznym zaworem zwrotnym). Wymagania mówią o tym, że gwintowane zawory EA muszą mieć ten otwór zaślepiony i łatwo dostępny, zaś zawory kołnierzowe należy obligatoryjnie wyposażyć w ćwierćobrotowy kurek kontrolny (np. zawór kulowy). Norma produktowa ściśle określa przy tym średnicę gwintu otworu kontrolnego w zależności od średnicy nominalnej zaworu antyskażeniowego. Dodatkowo narzucono także minimalne pole przekroju otworu na całej jego długości.
  W zaworach antyskażeniowych rodziny EA większości renomowanych producentów montowany jest dodatkowo drugi otwór kontrolny – po stronie odpływu zaworu (za wewnętrznym zaworem zwrotnym).

  Zawór antyskażeniowy SOCLA typ EA453

  Otwory kontrolne służą do sprawdzania poprawności działania zaworu antyskażeniowego. W jaki sposób
  się to odbywa? Poniżej przedstawiamy sposób postępowania:

  • wszystkie czynności wykonujemy przy napełnionej instalacji wodociągowej
  • zamykamy urządzenie odcinające zamontowane przed zaworem antyskażeniowym rodziny EA (obowiązek jego instalowania wynika m.in. z normy PN-EN1717)
  • odkręcamy zaślepkę lub otwieramy kurek w otworze kontrolnym usytuowanym po stronie napływu; drugi otwór kontrolny pozostaje zaślepiony
  • wypuszczamy przez otwór wodę z części instalacji pomiędzy urządzeniem odcinającym a wewnętrznym zaworem zwrotnym
  • wizualnie sprawdzamy, czy woda z części instalacji za zaworem antyskażeniowym nie cofa się przez wewnętrzny zawór zwrotny (tj. czy jest on w 100% szczelny)
  • jeśli zawór jest szczelny – procedura zostaje zakończona, zaś jeśli występuje przeciek na zaworze zwrotnym należy go przeczyścić, naprawić lub wymienić.

  Czynność ta w przypadku zaworów rodziny EA jest stosunkowo prosta i może zostać wykonana przez każdego z użytkowników urządzenia. Warto tu dodać, że Prawo Budowlane narzuca na właścicieli lub zarządców budynków obowiązek corocznej kontroli stanu technicznego elementów instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. Zawory antyskażeniowe zalicza się do tej grupy urządzeń. Dlatego to administratorzy instalacji odpowiedzialni są za przeprowadzanie lub zlecanie wykonania sprawdzenia poprawności działania zaworów antyskażeniowych.

  Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia dodatkowego otworu kontrolnego montowanego przez wielu producentów, który powoli staje się rynkowym standardem. Może on służyć do: opróżniania instalacji wewnętrznej za zaworem antyskażeniowym, odpowietrzania instalacji, montażu manometru, poboru próbek wody do picia z instalacji wewnętrznej.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór