Dlaczego przed zaworem antyskażeniowym rodziny BA należy zainstalować oddzielny filtr siatkowy?

  • Biorąc pod uwagę konstrukcję zaworów antyskażeniowych rodziny BA zaleca się bezwzględne stosowanie oddzielnego filtru siatkowego przez zaworem, niezależnie od tego czy dane urządzenie posiada wbudowany filtr czy też nie.Rozwiązanie takie narzuca norma PN-EN 1717:2003 (str. 25), która jednoznacznie mówi, iż zespół zabezpieczający klasy BA składa się z: zaworu odcinającego filtra siatkowego z zaworem płuczącym, zaworu antyskażeniowego BA i drugiego zaworu odcinającego.

    Schemat przyłącza wodociągowego z izolatorem przepływów zwrotnych rodziny BA przedstawiono na schemacie poniżej.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór