Czym różni się zawór antyskażeniowy rodziny EA od zwykłego zaworu zwrotnego?

  • Bardzo często zadawane jest pytanie: jaka jest różnica między zaworem antyskażeniowym rodziny EA a zwykłym zaworem zwrotnym? Problem ten staje się jeszcze bardziej zasadny gdy spoglądamy na zawór EA. Na pierwszy rzut oka, jedyną rzeczą jaka odróżnia ten zawór od zwykłego zaworu zwrotnego są jeden lub dwa otwory w korpusie z zaślepkami (tzw. otwory do bieżącej kontroli poprawności działania). Ale czy rzeczywiście na tym kończą się różnice? Jak się Państwo domyślacie – nie.

    Pozornie, zwykły zawór zwrotny jest podstawowym urządzeniem zapobiegającym przepływom wstecznym. Niemniej, obowiązujące przepisy zaostrzyły wymagania co do zaworów zwrotnych chroniących instalacje i systemy wodociągowe – powinny być to zawory antyskażeniowe. Mimo podobnego wyglądu do zwykłych zaworów zwrotnych, zawory antyskażeniowe rodziny EA są urządzeniami, którym stawia się dużo wyższe wymogi eksploatacyjne, dotyczące zarówno wytrzymałości (np. minimum 80 000 cykli 15-sto sekundowych otwórz-zamknij) jak i materiałów z jakich są wykonane. Dodatkowo niezbędne są wspomniane otwory do bieżącej kontroli i rzecz najważniejsza, a mianowicie zapewnienie pełnej (100%) szczelności już przy ciśnieniu wstecznym 30 mm słupa wody.

    Zgodność z powyższymi specyficznymi wymaganiami technicznymi i jakościowymi musi zostać potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wydawanym przez instytucje do tego uprawnioną (np. DVGW, NF, WRC).

    Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że jedynymi wspólnymi cechami zwykłych zaworów zwrotnych i zaworów antyskażeniowych rodziny EA są zasada działania i wygląd zewnętrzny, ale nie funkcja jaką pełnią.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór