Poprawna instalacja – wymagania

 • Każda poprawnie wykonana instalacja armatury, musi spełniać konkretne wymagania dotyczące danego urządzenia.

  W przypadku zaworów antyskażeniowych są to m.in.:

  • łatwy dostęp do urządzenia (kontrola, przeglądy, wymiany),
  • zapewnienie odpływu do kanalizacji w przypadku urządzeń posiadających zawór upustowy (np. zaworów rodziny BA),
  • urządzenie NIE może być instalowane w miejscu narażonym na zalewanie,
  • praca w środowisku powietrznym niezanieczyszczonym,
  • warunki techniczne (instalacja w odpowiednim położeniu, zachowanie odcinków prostych, armatura towarzysząca).

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór